Đã phá thai 1 lần có con được nữa không? Thông tin của bác sĩ

“Ở thời điểm hiện tại, tôi chưa sẵn sàng làm mẹ vì chưa đủ kỹ năng kinh nghiệm, điều kiện kinh tế và tinh thần để nuôi con. Tuy nhiên, tôi lo ngại phá thai 1 lần có con được nữa không? Bởi trong tương lai khi đã ổn định và sẵn sàng, tôi vẫn […]