Tạo hình màng ngăn âm đạo là làm gì

“Em đã không còn trong trắng vì đã trót dại với người yêu đầu, em muốn đi vá màng trinh liệu có được không”? “Em đang rất đau khổ vì người yêu em nói rằng em không còn trinh nữa, em muốn tạo hình màng ngăn âm đạo, em không muốn phải chịu sự đau […]