Viêm niệu đạo và những điều cần biết

Niệu đạo là một một bộ phận của hệ tiết niệu và có cả ở nam lẫn nữ. Do cấu tạo giải phẫu ở nam và nữ có sự khác nhau nên niệu đạo ở nam và nữ cũng có sự khác nhau. Và bệnh lý điển hình viêm niệu đạo cũng là nỗi lo […]