Chương trình tôn vinh mái ấm gia đình Việt Nam 28-6

Kính gửi: Các phòng ban PKĐKQT Hà Nội

Gia đình là tế bào của xã hội, gia đình đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Nhân ngày gia đình Việt Nam 28/6, Trung tâm chăm sóc khỏe sinh sản Hà Nội tổ chức hoạt động Chăm sóc sức khỏe sinh sản – Xây dựng hạnh phúc gia đình”,với mong muốn góp phần xây dựng nên nhữngtế bào xã hộimạnh khỏe, hòa hợp và hạnh phúc. Hoạt động có các nội dung chính sau:

Thời gian:  Từ 25-6/2015 đến 10-7/2015

ngay hoi gia dinh.602 x 286

II. Nội dung hỗ trợ trong thời gian diễn ra hoạt động:

1.Hỗ trợ 20% chi phí 8 danh mục phụ khoa, nam khoa sau:

Nam khoa

Phụ khoa

Khám, tư vấn nam khoa

Khám, tư vấn phụ khoa

Tổng phân tích nước tiểu

Tổng phân tích nước tiểu

Soi tươi dịch niệu đạo

Soi tươi dịch âm đạo

Tổng phân tích tế bào máu

Tổng phân tích tế bào máu

2Hỗ trợ 15% phí thủ thuật, phí vật lý trị liệu cho các cặp vợ chồng cùng điều trị.